loading
close
Loading.. new window reload
nl

Lessen & Trainingen

 
 
 
 
 


De 8 trigrammen palm baseert zich op de 8 windrichtingen gesymboliseerd door de 8 trigrammen zoals men kent van het boek der veranderingen de I Ching. Kenmerkend voor deze stijl is dat de vormen vrijwel altijd in een cirkel worden gelopen.

Xing Yi Quan

Deze stijl is in de12e eeuw ontwikkeld door generaal Yue Fei.
Gebaseerd op de Taoistische fysiologie maakt het tot een van de innerlijke stijlen.
Kenmerkend is dat de stijl in een rechte lijn wordt uitgevoerd met veel vuist technieken.

This style was developed in the 12th century by general Yue Fei.
Based on taoist fysiology make it one of the internal styles.
Caracteristic is the performing of the style in a staight line with many fist techniques.